Strašák řady živnostníků: “účetnictví” aneb jak se s ním vypořádat ?

Patříte i Vy mezi živnostníky, kterým při zmínce o účetnictví, daních či finančním úřadu vyskočí ihned husí kůže? Není se čemu divit. Málokterý z živnostníků si libuje v této nezbytné administrativě. Měli bychom však vědět, že kromě toho, že nás vedení účetnictví časově vytěžuje či dokonce stresuje, může nám poskytnout i řadu důležitých informací, podle kterých můžeme dále korigovat fungování své výdělečné činnosti.

Co to vlastně účetnictví je a k čemu se využívá?

Účetnictví má svůj pevný řád, který se řídí mnohými pravidly. Obecně lze účetnictví charakterizovat jako určitý systém či nástroj, který zaznamenává a zpracovává údaje o hospodářské činnosti, a to v peněžních jednotkách. Účetnictví musí obsahovat informace o stavu a pohybu majetku a závazků, ale také o nákladech a výnosech, ze kterých lze následně určit hospodářský výsledek. V ČR je účetnictví upraveno Zákonem o účetnictví, který přesně definuje jednotlivé povinnosti, pravidla i formy dokumentů apod.

Účetnictví má mnoho funkcí, které může každý živnostník využívat. Mezi základní funkce patří zjištění zda je hospodařeno se ziskem či se ztrátou. S tím souvisí i informace pro rozhodování o dalších činnostech apod.  Dále samozřejmě slouží pro zjištění daňových povinností. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na to, že může účetnictví sloužit jako důkazní prostředek při řešení nejrůznějších sporů. Vedení účetnictví má tak i určité výhody.

Vedení účetnictví

Účetnictví by mělo být vedeno v písemné podobě, ale lze ho vést rovněž pomocí účetního softwaru, a to tak, aby bylo úplné, prokazatelné a především správné. V praxi to znamená, že by se v účetnictví neměli vyskytovat žádné chyby. V opačném případě pak může hrozit postih od příslušných úřadů. Je také nutné podotknout, že se účetnictví vede výhradně v české měně.

Účetnictví je nutné vést ve chvíli, kdy se živnostník stane účetní jednotkou, tedy tzv. ze zákona, ale může ho vést i dobrovolně. Povinnost vést účetnictví vzniká dnem vzniku účetní jednotky. Účetní jednotka může vzniknout např. zápisem do veřejného rejstříku ze zákona, dobrovolným zápisem do veřejného rejstříku či překročením určitého obratového limitu za dané období u FO.

Účetnictví se zpracovává v tzv. účetním období. V ČR máme tato období dvě. Prvním z těchto účetních období je běžný kalendářní rok, který počíná 1. 1. a končí 31. 12. Druhým typem je tzv. hospodářský rok, který je v trvání 12-ti po sobě jdoucích měsíců, ale začíná jiným datem než běžný rok. Účetní období lze definovat jako určitý časový úsek, za který se vyhotovuje účetní závěrka. V mimořádných případech, které jsou zákonem povoleny, mohou být tato období delší či kratší než uvedených 12 měsíců.

Když máte přehled, máte napůl vyhráno

Při vedení účetnictví je důležité hlídat si veškeré účetní doklady, smlouvy a další dokumenty a formuláře. Tyto musí vždy obsahovat určité náležitosti, aby bylo možné je správně zaúčtovat. Nesmí se zapomenout ani na povinnosti, které má živnostník vůči nejrůznějším úřadům. Pakliže máte v dokumentech přehled a hlídáte si termíny, máte napůl vyhráno. Při vedení účetnictví hraje svou roli samozřejmě i znalost legislativy a účetnictví obecně.

V účetnictví je možné napáchat spoustu chyb, kterým se lze mnohdy snadno vyvarovat. Účetnictví je zodpovědná činnost, jenž by neměla být vykonávána spolu s další činností či pod tlakem, jelikož právě v těchto případech živnostník dělá zpravidla nejčastější a zbytečné chyby.

Aby bylo Vaše účetnictví správné a nemuseli jste s ním mít zbytečné starosti, ze kterých Vám budou šednout vlasy, je možné najmout si i externí společnost nebo účetní či daňového poradce. Doporučujeme brněnskou společnost MONEUS (kontakt naleznete na: www.moneus.cz). Sice je třeba počítat s nějakými náklady, ale tato investice se rozhodně vyplatí.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *