Léčba neplodnosti – jak probíhá?

Neplodnost je dnes označována za poměrně známou chorobu, která trápí stále více lidí, a to v posledních letech. A to nejenom muže, ale trápí samozřejmě také ženy. Pokud je vám neplodnost diagnostikována, je možné započít proces, který je označován jako léčba neplodnosti. V takovém případě mohou mít i páry postižené touto nemocí právo zplodit svého potomka. Podívejme se tedy na možnosti, jaké se v oblasti efektivní léčby nabízejí.

Velmi běžná je hormonální léčba

Tyto možnosti můžeme nalézt pod několika pojmy, jako třeba ovariální stimulace, nebo indukce ovulace. Vždy se však jedná o metodu hormonální léčby, které by měla mít jeden hlavní cíl. Je zde snaha o to, aby vajíčka dozrávala tak jak dozrávat mají a aby docházelo také k tomu, že jsou uvolňována z vaječníků. Díky dodávaným hormonům se tak mohou upravit procesy v ženském těle a to tak začne fungovat zcela přirozeně a běžně. Tedy tak, jako by se neplodnost dříve neprojevila. Samozřejmě stoprocentní účinnost zde není zaručena, stejně jako je třeba podotknout také to, že ne vždy je tento typ léčby ten pravý. A jak jsme již nastínili, daná možnost je samozřejmě určena výhradně pro ženy, tedy pro léčbu ženské neplodnosti. Pokud se však zdaří jak má, je to určitě důvod k velké radosti. A to ze strany ženy, tak i ze strany lékařů.

Existuje také intrauterinní inseminace

Tato forma léčby může být využita jak v souvislosti s ženskou, tak i v souvislosti s mužskou neplodností. Zapomínat nesmíme na to, že je využívána hlavně ve chvíli, kdy se jedná jenom o lehčí verze a tak je třeba samotnému oplodnění hlavně dopomoci. Pojmem intrauterinní inseminace tedy označujeme zákrok, který vyžaduje aplikaci spermií na určené místo, a to do dutiny děložní. Tedy do těla ženy. Dané spermie jsou upravené, a to z toho důvodu, aby byla podpořena jejich činnost a zvýšila se tak pravděpodobnost toho, že se celý tento akt oplodnění podaří. Pokud by modifikovány nebyly, výsledky zdaleka nejsou tak uspokojivé, jak očekáváme. Výjimkou jsou však spermie uchované v kryobance. A to ať už jde o dobrovolné dárce, nebo spermie daného muže, a to z doby, kdy s neplodností neměl žádné problémy.

Třetí možnost? In vitro fertilizace

Třetí možností, jak léčit neplodnost je právě tato varianta. Nutno dodat, že ta je v tomto směru nejsložitější. Známe ji hlavně pod pojmem umělé oplodnění. Zde musíme zmínit, že daná léčba má hned několik fází a spíše než o řešení celého problému s neplodností je především o snahu docílit toho, aby mohlo být dítě zplozeno. Toho lze dosáhnout pomocí jednotlivých oplozených vajíček, které jsou oplodněny mimo tělo pacientky a následně jsou vpravena zase zpět. Nutno říci, že daný postup je sice problematický, ale současná medicína má i zde poměrně zajímavé, samozřejmě pozitivní výsledky.

Aby k danému umělému oplodnění mohlo dojít, je třeba také absolvovat několik vyšetření. Nutno také dodat, že tato forma řeší pouze ženskou neplodnost, nikoliv mužskou. Pokud jsou neplodní oba, je třeba využít spermie dárce.